Facebook Twitter Instagram Youtube Google

Kanser Cerrahisi

Kanser ne demektir?

Kanser, vücutta bazı anormal hücrelerin kontrolsuz olarak çoğalması ve diğer dokuları istila etmelerine verilen addır. Kanser tek bir hastalık olmayıp, yüzden fazla türü vardır. Kanser hücreleri vücudun diğer kısımlarına kan yolu veya lenf damarları ile yayılabilir.

Benign tümör ne demektir?

Benign tümör, iyi huylu veya kanser olmayan tümör anlamına gelir.

Malign tümör ne demektir?

Malign tümör, kötü huylu, habis veya kanser içeren tümör anlamına gelir.

Karsinom ne demektir?

Deri veya iç organları çevreleyen dokularda görülen kanser türüne karsinom adı verilir.

Sarkom ne demektir?

Kemik, kıkırdak, yağ dokusu, kas, bağ doku veya damarlardan kaynaklanan kanser türüne sarkom denilir.

Lösemi ne demektir?

Kan yapan dokular veya kemik iliğinden kaynaklanan kanser türüne lösemi adı verilir.

Lenfoma ne demektir?

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan kanserlere lenfoma adı verilir.

Kanser belirtileri nelerdir?

Kanser olgularının büyük bir çoğunluğu belirti vermez ve sinsi seyreder. Genellikle rastlanılan kanser belirtileri ise şunlardır:

 • Uzun süre devam eden öksürük
 • Balgamda kan bulunması
 • İstemsiz zayıflama
 • Gece terlemeleri
 • Açıklanamayan ateş
 • Dışkı alışkanlıklarında değişme: sorunu olmayan bir kişinin dışkılama zorluğu yaşamaya başlaması, giderek ilerleyen kabızlık, süregelen ishal, dışkıda incelme, dışkıda kan görülmesi
 • Açıklanamayan kansızlık
 • Memede ele gelen kitle
 • İdrar alışkanlıklarında değişme: sık idrara gitme ve az idrar yapma, idrarda kan görülmesi
 • Vücutta ele gelen kitleler
 • Kadınlarda adet dönemi dışında kanama
 • Makatta ve cinsel organlarda devam eden kaşıntı
 • Vücutta iyileşmeyen yaralar
 • Açıklanamayan başağrısı
 • Sırt ağrısı

Kanser Ameliyatı (Cerrahisi) Ne Demektir?

Kanser hastalığının bilinen en eski tedavisi ameliyat veya cerrahidir. Kanserin tedavisinde açık ameliyat en klasik yöntemdir ve bu yöntemde deri kesilerek kanserli dokuya ulaşılır. Ancak, günümüzde minimal invaziv cerrahi (MİC) yani hastaya en az zarar veren ve küçük deliklerden yapılan cerrahi teknikler gündemdedir. Bu amaçla, laparoskopik cerrahi (kansız ameliyat), tek delikten laparoskopik cerrahi (SİLS), robot cerrahisi (DaVinci robotu ile) ve doğal açıklık cerrahisi (natural orifice surgery - ağız boşluğu, rektum ve vajina yolu ile) kullanılmaktadır.

Laparoskopik Cerrahi ve Robotik Cerrahi ile Hangi Kanser Türleri Tedavi Edilebilir?

Bağırsak kanseri, rektum kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, ince bağırsakta gastrointestinal stromal tümör, karaciğer kanseri, böbreküstü bezi kanseri, pankreas kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri, rahim vb. karın içi kanserlerde minimal invaziv cerrahi (MİC) yani laparoskopik cerrahi (kansız ameliyat) ve robotik cerrahi (DaVinci robotu ile) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Ameliyat sonrasında daha az ağrı, daha erken günlük aktivitelere geri dönebilme, daha düşük ameliyat yeri fıtığı ve yara ayrışması gibi avantajları bu yöntemlerin giderek artan sıklıkta tercih edilmesine neden olmaktadır.

Kanser Ameliyatlarında, Laparoskopik Cerrahi ve Robotik Cerrahi, Açık Ameliyat Kadar Başarılı mıdır?

Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahinin kanser ameliyatlarında ilk kullanıma girdiği 1990’ların başlarında bu tür cerrahiler sonucunda kanserli dokuların açık ameliyat kadar başarı ile uzaklaştırılamayacağı yönünde bir inanış vardı. Ancak, 2010’lu yıllardan itibaren, gerek cerrahların minimal invaziv cerrahi (MİC) konusundaki deneyimlerinin artması, gerekse de biyomedikal teknolojideki gelişmeler sonucunda güncel bilimsel yayınlarda, laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatların başarısının deneyimli ellerde gerçekleştirilirse, açık ameliyatlardan farkı olmadığı belirlenmiştir. Laparoskopik cerrahiile ilk kalın bağırsak ameliyatı 1991 yılında Jacobs ve ark. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yönde 2009 yılında Buunen ve ark. tarafından gerçekleştirilen COLOR çalışmasında, bağırsak kanseri ameliyatlarında açık cerrahi ile laparoskopik cerrahikarşılaştırılmış ve 3 yıllık izlemde açık ameliyat yapılanların % 76.2’sinde ve laparoskopik cerrahi ile ameliyat edilen hastaların % 74.2’sinde bağırsak kanseri nüksü görülmediğini saptamışlardır. Bu sonuçlar, 2004 yılında yayınlanan ve yine bağırsak kanseriameliyatlarında açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi karşılaştıran COST çalışmasında da benzer şekilde saptanmıştır. Liang ve ark, 2011 yılında rektum kanseri tedavisinde açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi sonuçlarını karşılaştırmışlar ve elde edilen sonuçlar açısından bir fark saptamamışlardır. Benzer şekilde, 2013 yılında uzun dönem sonuçları yayınlanan CLASICC çalışmasında, rektum kanseri tedavisinde, açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi sonuçları arasında bir fark saptanmamıştır.

Ancak, burada ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın bu konudaki deneyimi yanı sıra, ameliyatın gerçekleştirildiği merkezin teknolojik donanımı da önem arz etmektedir. Yemek borusu kanseri ameliyatları gerek laparoskopik cerrahi ile, gerekse de torakoskopi (göğüs boşluğundan yapılan endoskopik cerrahi) ile tedavi edilmektedir. Bu yöntemlerin açık ameliyata göre daha az ağrı olması ve işe erken geri dönme avantajlarına ek olarak daha az akciğer sönmesi (atelektazi) gibi akciğer komplikasyonlarına rastlanmaktadır.

Kanser Ameliyatlarının (Cerrahisi) Diğer Ameliyatlardan Farkı Nedir?

Kanser ameliyatlarının (cerrahisi) diğer ameliyatlardan en belirgin farkı tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle küratif (tedavi edici) kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka kanser hücresi içermeyen sağlıklı doku bırakılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm yandaş organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır. Buda cerrahın tüm çevre dokuların yerleşimine (anatomi) hakimiyetini ve bir sorun olduğu zaman çalıştığı bölgedeki tüm dokularda gelişen sorunları düzeltebilme yetisini gerektirir.

Kanser Cerrahı Seçiminde Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Kanser cerrahı seçimi; sağlınıza kavuşmanız, geçireceğiniz ameliyatın başarısı ve kanserin nüks etmemesi açısından büyük önem taşır. Hasta kendisini en rahat hissettiği ve bu konuda deneyimi olduğu bilinen cerrahı seçmelidir. Size olumlu yaklaşan, güven veren, sorularınızı açık ve net bir şekilde yanıtlayabilen yani manevi açıdan sizi ameliyata en iyi hazırlayan kanser cerrahı ile yola çıkmak daha olumlu bir sonuç getirecektir. Unutmamak gerekir ki, cerrahi operasyon veya ameliyat aşamasına gelen bir rahatsızlıkta artık önemli olan hastalıktan çok, çözümü yaratacak yani ameliyatı yapacak doğru kanser cerrahını bulup bulmadığınızdır.

Kanser Ameliyatları Kaç Tiptir?

 • Koruyucu (profilaktik) kanser ameliyatları
 • Tanısal (diagnostik) kanser ameliyatları
 • Evreleme amaçlı kanser ameliyatları
 • Tedavi edici (küratif) kanser ameliyatları
 • Tümör hacmini azaltan (debulking) kanser ameliyatları
 • Geçici çözüm sağlayan (palyatif) kanser ameliyatları
 • Destekleyici (suportif) kanser ameliyatları
 • Doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik (rekonstrüktif) kanser ameliyatları