Facebook Twitter Instagram Youtube Google

Karında Şişkinlik

Karın Şişkinliği Ne Sıklıkta Olur?

Karın şişkinliğinin ABD'de yapılan çalışmalarda toplumda % 15-30 oranında rastlandığı belirlenmiştir. Ho ve ark. Asya kıtasında yaptığı çalışmada da bu oran benzer şekilde % 15-23 olarak belirlenmiştir. Huzursuz bağırsak sendromu hastalarında Chang'in çalışmasında % 76 ve Hougton'un çalışmasında % 90 oranında karın şişkinliği olduğu saptanmıştır. Sandler ve ark. çalışmasında, karın şişkinliği olan hastaların % 65'inde yakınmaların orta dereceli ve şiddetli olduğunu ve % 55'inde günlük yaşamda kısıtlama geliştiği belirlenmiştir.

Karın Şişkinliği Neden Olur?

 • Hava yutma (aerofaji)
 • Karında sıvı toplanması (ascites)
 • Bağırsaklarda aşırı gaz olması: erişkin bağırsağında yaklaşık 500 farklı cinsten bakteri olduğu belirlenmiştir.
 • Kabızlık
 • Karın duvarında fıtık
 • Huzursuz bağırsak sendromu (İBS): bu hasta grubunda bağırsaktaki bakterilerin bileşiminin değiştiği belirlenmiştir.
 • Çölyak hastalığı
 • Laktoz tahammülsüzlüğü (intoleransı)
 • Yumurtalık (over) kisti
 • Yumurtalık (over) kanseri
 • Kısmi bağırsak tıkanıklığı (subileus)
 • Gebelik
 • Kadınlarda adet öncesi dönem
 • Rahimde bazı urlar (fibroid)
 • Bağırsak divertiküliti
 • Aşırı kilo alma ve yağlanma
 • Böbrek taşı
 • Polikistik karaciğer hastalığı
 • Karaciğer yetersizliği ve sirozu
 • Kalp yetersizliği
 • Böbrek yetersizliği (nefrotik sendrom)
 • Karın zarı iltihabı (peritonit)
 • Bağırsak dönmesi (volvulus)
 • Bağırsak (kolon) kanseri
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Ülseratif kolit
 • Crohn hastalığı
 • Karın içinde apse
 • Hirschuprung hastalığı
 • Doğuştan bağırsağın geniş olması (konjenital megakolon)
 • Bağırsak tüberkülozu
 • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF hastalığı)
 • Potasyum seviyesinin düşük olması
 • Hipotiroidi
 • Ogilvie sendromu
 • Paralitik ileus

Yemek ile Karın Şişkinliği İlişkisi Nasıldır?

Açlık durumunda tüm sindirim sisteminde ortalama olarak 100 ml civarında gaz bulunur. Bu gaz 1. mide 2. ince bağırsak 3. kalın bağırsağın çıkan kısmı (çıkan kolon) 4. kalın bağırsağın yatay kısmı (transvers kolon) 5. kalın bağırsağın inen kısmı (inen kolon) 6. kalın bağırsağın leğen kemiği içindeki kısmı (distal kolon) olmak üzere altı bölmede yer almaktadır. Yemekten sonra özellikle kalın bağırsağın leğen kemiği içindeki kısmında % 65 oranında arttığı tespit edilmiştir. Chami ve ark. ile Koide ve ark. çalışmalarında, huzursuz bağırsak sendromu hastaların bağırsağında sağlıklı kişilere oranla iki kat gaz birikimi olduğu belirlenmiştir.

Karın Şişkinliği Durumunda Ne Tür Önlemler Alınabilir?

 • Gazlı ve karbonatlı içeceklerden kaçınmalı.
 • Sakız veya şekerden kaçınmalı.
 • Sıcak bir içeceği bir kamış veya pipet aracılığı ile içmekten kaçınmalı.
 • Hızlı yemek yemeden kaçınmalı.
 • Aşırı stresten kaçınmalı.
 • Liften zengin gıdalarla beslenmeli.

Karın şişkinliği durumunda ne zaman doktora başvurmalı?

 • Karındaki şişlik gerilemeyip ve giderek artması
 • Karındaki şişkinlik dışında başka belirtiler olması
 • Karında dokununca aşırı bir hassasiyet olması
 • Yüksek ateş varlığı
 • Şiddetli ishal varlığı
 • Dışkıda kan varlığı
 • 6-8 saatten daha uzun süre gıda veya sıvı alınamaması.

Karın şişkinliği durumunda hangi tetkikler istenilir?

 • Kan tetkikleri
 • Dışkı tetkiki
 • Röntgen
 • Ultrasonografi
 • Gastroskopi
 • Sigmoidoskopi
 • Kolonoskopi
 • Karın boşluğundan sıvı örneği alınması (parasentez)